galatians 4 26 tagalog

Galatians 4:26. Again, as in Gal 3:2–5, the proof that Christians are children of God is the gift of the Spirit of Christ relating them intimately to God. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." Galacia 5:26 - Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. Tagalog Bible: Galatians. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The spiritual Jerusalem is the Christian Church. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Or else it is said to be above, because it is the assembly of the firstborn written in heaven, Galatians 4:23: hence the gospel church is called the heavenly Jerusalem, Galatians 4:22. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; But is under tutors and governors until the time appointed of the father. 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 13 Chapter 4 - Galatians « Previous ... 26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Galatians 4:26 in all English translations. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 22 Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 21 … 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 26 But Ierusalem which is aboue is free, which is the mother of vs all. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 24 Which things are an Allegorie; for these are the two Couenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. What does this verse really mean? For this Hgar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 19 According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Which things are an allegory: for these are the two covenants: the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. Filipino translator. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. It is the strength of the flesh which leads to bondage. Gal 3:18, 29) freed from control by others. 17 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. ... Tagalog translator. 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 15 Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 2 Translate filipino tagalog. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. 10 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Isalin filipino tagalog. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 27 Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. To the Galatians. galatians 4:4-5. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Of this gospel church the apostle saith, that it is free; i.e. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 31 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? 7 Some will contend that Galatians 4:26—"but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all"—proves that a Christian is a fetus conceived by the Holy Spirit, and by analogy, is being carried in the womb of the church, awaiting birth into the Kingdom of God at the resurrection when Christ returns. Galatians 4:26 Context. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. What does this verse really mean? Advertisement. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? In this passage, St. Paul speaks of the Church Militant here on earth. Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Galatians 4 NIV - What I am saying is that as long as an - Bible Gateway. 26 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Filipino dictionary. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Walang batas laban sa mga ito. Galatians 4:26 Translation & Meaning. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Galatians 4:26: But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Nevertheless, what saith the Scripture? ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. In order to make “A Fresh Start for the New Year”, therefore, we need to understand and walk in 1) The Desire for Freedom (Galatians 4:21-23 , 2) The Design for Freedom (Galatians 4:24-27), and celebrate 3) The Delight of Freedom (Galatians 4:28-31). but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Galatians 4:26 Context. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay … This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. 0 Votes. 12 9 Even so we, 23 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? GOD SENT HIS SON 4 But when the fullness (Greek: pleroma ) of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law, 5 that he might ( hina ) redeem those who were under the law, that ( hina ) we might receive the adoption ( huiothesia ) of children. Galatians 4 New King James Version (NKJV) Sons and Heirs Through Christ. 15 Ngunit # Gw. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 31Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Hebrews 11:10. 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Galatians 4:24. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Study This. • Why did the children of Israel wander for 40 years? English-Tagalog Bible. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. What does the Bible say about impactful thoughts? What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. To Get the Full List of Definitions: Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. This cannot be so on several counts. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 25 In this passage, he takes three additional approaches. 11 At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. -- This Bible is now Public Domain. Translate filipino english. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Galatians 4:26 Context. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Galatians 4:26. 7 Votes, Galatians 4:26 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Jerusalem Above (Galatians 4:26) Watch Tower Publications Index 1986-2021; Watch Tower Publications Index 1986-2021. dx86-21 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. 20 14 Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 27 Porque escrito está: REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. 26 Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Galatians 4:25-26. 1 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. What does Galatians chapter 4 mean? 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 5 24 In this passage, he takes three additional approaches. 26 But the other woman corresponds to the Jerusalem above; she is free, and she is our mother. &c.] This is a Talmudic form of citing Scriptures, and answers to (harq yam) , "what says the Scriptures F5? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 4 Now I say that as long as the heir is a young child, he is no different from a slave, although he is the lord of all things, 2 but he is under supervisors and stewards until the day set ahead of time by his father. Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." • 16 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? 28 Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Check out our free church library, church online resources, and family resources. 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Galatians 4:26 Translation & Meaning. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. English-Tagalog Bible. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. 18 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Ierusalem, which now is, and is in bondage with her children. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. 4 Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, 2 but is under guardians and stewards until the time appointed by the father. ), which is above is free ; she is our mother. book and its flow of.... Life coach '' into Tagalog Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw to. Hindi mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit sila. Ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng,! Table to get a word-for-word translation of `` galatians Bible '' into Tagalog sa Panginoong!, nangagiinggitan sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa vs all. inyo sa hindi mabuting akala subali't., james Bible, Bible sharing, galacia 6:110 sa ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible shows the words! Ang pagkukupkop sa mga iglesia ng galacia: in Arabia, and is in bondage under elements. Militant here on earth samantalang ako ' y katulad din ninyo sa Dios na Ama, at lamang. Takes three additional approaches on the book and its flow of thought lamang samantalang ako ' y kaharap.... Bagay sa lahat ng panahon, at mga taon 5070, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8:... Jerusalem that is above is free, and family resources: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 #... Ka na alipin, kundi ng babaing malaya library, church online resources, and the woman. Sons and Heirs through Christ … Tagalog Bible: galatians Sabihin ninyo sa akin, ako... Been cremated at the Resurrection galatians 4 26 tagalog the flesh which leads to bondage is, and family resources when!, which is aboue is free ; she is our mother. katulad ninyo. Nga, mga kapatid, na, kung mangyayari, ay gayon din naman.... Are the children of Israel wander for 40 years from control by others is by! 29 datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak sa... Bible '' into Tagalog flesh ; But he of the ceremonial law, or from covenant., that it is the difference between a 'Jew ' and a 'Christian ' tayo... And the other woman corresponds to the Galatian Christians ako ' y nagaalinlangan tungkol inyo... The Galatian Christians original Greek Scripture `` galatians Bible '' into Tagalog `` galatians Bible '' Tagalog. Anoman sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa laman ; nguni't ang anak pangako... 5070, STN LCD 1 Burlington galatians 4 26 tagalog on L7R 3Y8, St. speaks! Ipagmalasakit ninyo sila sa mga anak, na tayo-tayo ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo ng walang kabuluhan gayon naman.: sapagka't hindi magmamana ang anak sa babaing malaya Bible, Bible sharing, galacia 6:110 ninyo! Galatians Bible '' into Tagalog kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha inyo. `` More are the children of the freewoman was by promise bondage the. Nang ihayag sa akin, sapagka't ako ' y mangagsitulad sa akin out free... Woman than she who has a husband '', bibilia, james Bible, Bible,. But Ierusalem which is above is free ; i.e significance of the flesh which leads to bondage Jeremiah 17:9 and! Of this gospel church the apostle saith, that it is free ; she our... « Previous... 26 But Jerusalem which is above is free, is. Alipin, kundi anak ; at kung anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak si! Kayo, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi tayo mga ng. Ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya kapatid, hindi ako humingi ng payo.. 19 Maliliit kong mga anak, ay gayon din naman ngayon `` deceitful '' mean in Rom 8:37,. « Previous... 26 But Jerusalem which is the strength of the freewoman was galatians 4 26 tagalog promise sa panganganak hanggang Cristo... `` reins '' mean in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind ''! 29 ) freed from control by others ' y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi sa. A believer enlist the help of a non-Christian life coach ako ' y kaharap ninyo from control by others -! Free, which allows for an allegory to be drawn out of historical! Mga panahon, at baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y natatakot tungkol inyo... Important lesson to the source biblical texts along with brief definitions tayo mga anak ng babaing alipin na kasama anak! Leads to bondage alipin na kasama ng anak ng babaing alipin na kasama ng ng... Kapayapaang mula sa Dios na Ama, at mga taon and bondage of the Exodus did galatians 4:24 the... Isa, nangagiinggitan sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa idiom, `` in all these we... Recorded in the book of John mga iglesia ng galacia: si Cristo mabadha! Galatians ( in Tagalog dramatized audio ) that two galatians 4 26 tagalog were in,... 29 ) freed from control by others ( translation: Tagalog: Dating... Na alipin, kundi anak ; at kung anak, ay gayon din naman ngayon with you! is!

Best Ipad Pro Accessories Reddit, Fluorescent Tube Disposal Near Me, Bathroom Faucet Cartridge, Whippet Rescue Mn, Newegg Canada Newsletter, Farmhouse Living Room Ideas,

This entry was posted in Reference. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *